Kandidaten

Om meerwaarde te kunnen creëren, is het belangrijk om mee te kunnen denken. Om mee te kunnen denken, is het waardevol om te weten wat iemand wil. V&C besteedt daarom veel tijd aan kennismaking met en advisering van kandidaten, die op korte of middellange termijn een vervolg stap in de carrière willen zetten. Dit geeft de kans om (desgewenst) introducties te organiseren of om (voor de markt uit) passende vacatures te presenteren.